LT EN
Pradžia

Naudinga žinoti

Nuorodos į VMI įstatymus

Nuorodos į VMI įstatymus

Kasos aparatai

https://www.vmi.lt/cms/kasos-aparatai

 

Kasos aparatų naudojimo taisyklės

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=218202

 

Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo 2002 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 1283, Vilnius

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=176811

 

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. VA-9 "Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų“ pakeitimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb7ad960457811e483c6e89f9dba57fd

 

Informacija dėl kasos aparatų Viešbučiams, restoranams, kavinėms ir kitoms viešojo maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms

https://www.vmi.lt/cms/aprasymas/-/asset_publisher/xF4OPfY3oj9A/content/informacija-del-kasos-aparatu-viesbuciams-restoranams-kavinems-ir-kitoms-viesojo-maitinimo-paslaugas-teikiancioms-imonems

 

Kasos operacijų žurnalo pildymo instrukcija

https://www.youtube.com/watch?v=f4Q9VMIQ9KE 

 

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (2011 02 22 Nr. VA-25, Žin., 2011 03 01, Nr. 25-1243)

http://www.teisidas.lt/?newsid=826

 

 

 

Užklausa sėkmingai pateikta

*
*
*
*
* - privalomi laukai
Siųsti

Užklausa sėkmingai pateikta

*
Laukiu skambučio