LT EN
Pradžia

Viešbučių valdymo programa Presta Hotel

Viešbučių valdymo programa Presta Hotel

Presta HOTEL funkcijos ir galimybės

Presta HOTEL - viešbučio valdymo sistema

Viešbučio valdymo - administravimo programa Presta HOTEL skirta visoms apgyvendinimo įstaigoms.

Apima visas darbo organizavimo sritis nuo užsakymų gavimo iki svečių išlydėjimo, darbuotojų darbo kontrolės.

Presta HOTEL - tai pastoviai mažesnės sąnaudos, didesnis našumas ir pajamos, aukštesnė aptarnavimo paslaugų kokybė. Naudokite Presta HOTEL viešbučio valdymo sistemą, specializuotus modulius ir prijungtas kitas sistemas į vieningai veikiančią sistemą, padedančią Jums dirbti kasdien ir pasiekti gerus rezultatus šiandien ir ateityje.

Nauda

- kokybiškas ir greitas aptarnavimas, darbo automatizavimas
- didesni paslaugų pardavimai
- sistemos lankstumas
- planavimas, kontrolė, apskaita, ataskaitos
- reikalingos informacijos kaupimas ir sisteminimas, kad pasikeitus darbuotojams neprarastumėte klientų

Paskirtis

Presta HOTEL skirta administruoti ir valdyti apgyvendinimo įstaigų veiklą. Skirta įvairaus dydžio viešbučiams: nuo 10 kambarių iki šimtų kambarių. Pavieniams viešbučiams ir tinklams. Presta HOTEL naudoja per 30 apgyvendinimo įstaigų Lietuvoje: viešbučiai, moteliai, svečių namai, dvarai, pramogų parkai, sanatorijos, bendrabučiai, spa centrai, sodybos, kempingai, hosteliai ir kitos panašią veiklą vykdančios įstaigos.

Savybės

- Paprasta ir patogu naudoti kasdienėms operacijoms atlikti, veiklai planuoti ir rezultatams kontroliuoti.
- Tai sistema, apimanti kone visus viešbučio veiklos aspektus, turinti daug funkcijų, modulių, ataskaitų, sąskaitų formų, išsami statistika, integracijos su kitomis sistemomis etc.
- Lanksti sistema, pritaikoma keičiant nustatymus pagal konkrečias taisykles ir poreikius.
- Nuolatos tobulinama pagal klientų poreikius panaudojant pažangias technologijas.

Presta HOTEL programoje rasite:

Klientai, segmentai, tipai, priklausomybės, datos, sutartys, rezervacijos, sąskaitos, skolos, kontaktai, skirstymas į fizinius ir juridinius, duomenų bazės kaupimas, istorija, greita klientų paieška ir jų duomenų peržiūra, mėgstamas kambarys, klientų ryšiai, priskirtos nuolaidos, klientų paieška, kliento informacijos paieška, klientų sujungimas ir kita informacija.

Saugumas, programos vartotojai: teisių ir rolių nustatymas; vartotojų slaptažodžių nustatymas ir keitimas; duomenų bazės pakeitimų istorija; atliktų pakeitimų paieška ir peržiūra; personalas; užduočių tipai, užduotys, būsenos, komentarai, darbuotojai, pareigos. Kiekvienas programos vartotojas priskiriamas rolei, kuri turi jai priskirtas teises matyti, nematyti, redaguoti. Kiekvienas vartotojas turi savo vardą ir slaptažodį.

Nustatymai, bendri programos nustatymai, standartiniai programos nustatymai, konfigūravimas kiekvienai darbo vietai. Keičiami kone visi įmanomi parametrai pagal kiekvieno kliento poreikius, vidaus tvarką. Lankstumas - viena pagrindinių viešbučio valdymo sistemos Presta HOTEL savybių. Galima nustatyti standartus, bet juos pakeisti konkrečiam atvejui (jei tik vartotojui suteiktos teisės). Atvykimo išvykimo laikai, naudojami moduliai, integracijos, specialūs nustatymai, kurių yra keli šimtai, derinami pagal konkrečius poreikius.

Žinutės - kiekvienas programos vartotojas gali gauti ir nusiųsti žinutes kitiems vartotojams ar jų grupėms. Yra kaupiama informacija, kada žinutė buvo perskaityta. Taip pat galima nustatyti, kada ją nusiųsti.

Internetinių užsakymų modulis  viešbučio interneto svetainėje turi realaus laiko duomenis apie paslaugų kainas ir laisvus kambarius, klientai gali užsakyti norimas paslaugas tiesiai internete ir šis užsakymas iškart atsiduria viešbučio programoje. Viešbučio puslapis yra sujungtas su viešbučio programa taip, kad informacija tarp šių sistemų keičiamasi automatiškai pagal viešbučio nustatytas taisykles, kiek ir ko pateikti į internetinę viešbučio rezervavimo sistemą. Realiai padidina pardavimus - išbandyta ir įrodyta.

Ataskaitos. Viešbučio veiklos analizavimas įvairiais pjūviais tiek praeities kontrolei, tiek ateities planavimui.  Kambarių užimtumo ataskaitos, atvykę, atvykstantys, išvykstantys svečiai, svarbios svečių datos, užsakymai per laikotarpį, rezervuoti kambariai, dienos ataskaita, pajamos per laikotarpį, svečių knyga, sąskaitų ataskaita, kitos ataskaitos (daugiau kaip 30). Panaudojami 15 filtrų. Eksportas į Word, Excel ir PDF.

Paslaugų grupės, paslaugos, kainų grupės, kainos galiojimai, barkodai, parametrai, kainų grupės, kainų tipai, skirtinga kaina pagal valandas, dienas, savaitės dienas, paslaugos galiojimas dienomis, valandomis, parametrai, trukmės, matavimo vienetai, sudėtinės, periodinės, paprastos paslaugos, paslaugų vidinis ir sąskaitose pavadinimas.

Nuolaidos priskirtos klientui, konkrečiam užsakymui, lengvai keičiamos tiesiog užsakyme, pardavimo formoje.

Pardavimas be rezervacijos - patogus pardavimas be rezervacijos, paprastas sąskaitų išrašymas.

Telefoninis tarifikatorius leidžia nustatyti minučių pardavimo kainą. Automatinis įtraukimas į sąskaitą. Neapskaitytų pokalbių suvestinė.

Atsiskaitymai, mokėjimai, avansai, sąskaitos (daug formų), skolų sekimas, kasos aparato funkcijos, mokėjimų konfigūravimas, valiutiniai mokėjimai, valiutinės sąskaitos, sąskaitų patvirtinimas, daliniai apmokėjimai.

Sąskaitos - įvairios formos, paslaugų detalizavimas, apjungimas, skaidymas, eksportas į Word, Excel ir PDF.

Objektai, korpusai, kambarių tipai, kambariai, salės - suvedami objektai - viešbučiai, moteliai etc, esami kambarių tipai, konkretus kambarių ir salių planas, priskiriami korpusai, kambario patogumai, pastabos, galiojimas, priskyrimas objektui. Kambario lovų ir vietų skaičius.

Rezervacijos: individuali, grupinė, greita grupinė, būsenos, gavimo būdai, keitimai (logas), sukūręs aptarnaujantis darbuotojas, patogus visų parametrų keitimas tiek pavieniam kambario užsakymui tiek visai grupei iš karto, kainų grupės keitimas, nuolaidos priskyrimas, keitimas, kainos keitimas, sumos keitimas, automatiniai perskaičiavimai, perspėjimai, sumos, skolos, sąskaitos, rezervacijos patvirtinimas, komentarai, raktų kortelių kūrimas, telefoninė, restoramo apskaita, tv ir interneto apskaita, trukmė, pradžios pabaigos datų keitimas, kliento rolė (užsakovas, mokėtojas, gyventojas), rezervacijų suliejimas, kambarių remontas etc. Kliento perkėlimas į kitą kambarį, kai dalį laiko pragyveno viename.

Šachmatinė lentelė, valandinė šachmatinė lentelė - kambarių ir salių planas, datos, nustatymai, greitieji mygtukai, visų funkcijų iškvietimas, detalus periodo vaizdas, viešbučio būklė, užsakovai, naujos rezervacijos, redagavimai, filtravimas pagal objektą, korpusą, patogumus, eksportas etc.

Suminė šachmatinė lentelė: viešbučio situacija bet kuriam momente įvairiais pjūviais, laisvi/užimti kambariai pagal tipą, sumiškai, atvykstantys, atvykę, gyvenantys, išvykę, išvykstantys, pagal kambarius pagal vietas, % užimtumas, overbookingas, eksportas į Excell etc.

Rezervacijų paieška pagal rezervacijos numerį, kambarį, užsakovą, darbuotoją, būseną, užsakymo ir/ar atvykimo laiką, rezervavimo būdą.

Integracijos: Integravimas su buhalterinėmis programomis, restoranų apskaita, telefonine apskaita, durų užraktais, „PayTV“, kasos aparatais, praėjimo, apsaugos ir pastato automatizavimo sistemomis, barkodų skeneriais ir kitomis sistemomis bei įrenginiais.

Kita: valiutos, bankai, šalys, PVM tarifai, matavimo vienetai etc.

Užklausa sėkmingai pateikta

*
*
*
*
* - privalomi laukai
Siųsti

Užklausa sėkmingai pateikta

*
Laukiu skambučio